• «نباید با تجملات، تشریفات، قراردادها و اضافات، بار زندگی را سنگین کرد.» مارسل دوشان

کتاب

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Comments are closed.