کارمند نمونه

کارمند نمونه

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه همسایه ما آدم بسیار منظم و دقیقی است و تاکنون ۷ بار به عنوان کارمند نمونه انتخاب شده است. او هر روز دقیقا ساعت ۶:۴۵ سر کار می‌رود. هر شب ساعت ۹:۰۵ آشغال‌ها را بیرون می‌برد و ساعت ۱۰:۳۵ زنش را کتک می‌زند.

ادامه مطلب

ترم کرونایی: حافظ به خود نپوشید این ماسک ضد ویروس

زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه ترم کرونایی-تصویرسازی از موسی توماج   ترم کرونایی   خون   می‌رود ز دستم از بس که شستم آن  را          با آب  گرم   و  صابون  از  ترس این  کرونا تنها   نشستگانیم    دور   از   رفیق   و   استاد          باشد  که   جمع  گردیم  در آن  پسا  کرونا ده   روزه  عید نوروز افسانه  است  و  افسون           وقتی  که   خانه  حبسی  تا  کی رود کرونا در   کلاس  مجازی  خوش گفت دوش  استاد          همه   پاسند   این   ترم   به  همت  کرونا ای    صاحب    کرامت      وزارت      سلامت           ماسکی  عطا  بفرما  در   این …

ادامه مطلب