سالاّنان گُزِل: آری گویی فلسفی به زیبای خرامان زندگی

پرتره فردریش نیچه، کرت استووینگ، 1894

زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه این واقعیتی انکارناپذیر است که زندگی آدمیان در این جهان خاکی به انواع درد و رنج آغشته است. آدمیزاد انواع بی‌پایانی از دردهای جسمی و رنجهای روحی را در طول حیات زمینی خود تجربه می‌کند. کاهش دردهای جسمی را باید به اطبا سپرد اما رنجهای روحی و ترسها و اضطرابهای…

ادامه مطلب

آموزه‌هایی از فلسفه نیچه برای معنابخشی به زندگی

آموزه‌هایی از فلسفه نیچه برای معنابخشی به زندگی

زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه فردریش نیچه (۱۸۴۴-۱۹۰۰) فیلسوف آلمانی بود که به خاطر عقاید رادیکال خود در مورد اخلاق، مذهب و شرایط انسانی شهرت دارد. یکی از موضوعات اصلی فلسفه نیچه این ایده است که زندگی تنها زمانی می‌تواند معنا داشته باشد که خودمان آن را خلق کنیم. در این مطلب، دیدگاه نیچه در…

ادامه مطلب

رهایی از بردگی ذهن: از مولانا تا اکهارت تول

رهایی از بردگی ذهن

زمان تقریبی مطالعه: ۳ دقیقه با اینکه قبلا در مقالۀ چگونه ارباب ذهن خود باشیم نه بردۀ آن به این بحث پرداختم اما این معضل آنچنان فراگیر و اساسی است که ارزش آن را دارد که بارها و بارها و از منظرهای مختلف به آن پرداخته شود. با اینکه رهایی از اسارت و بردگی ذهن…

ادامه مطلب

کارگاه مجازی «تربیت خویشتن با فلسفه به مثابه هنر زیستن» برگزار می‌شود

کارگاه مجازی «تربیت خویشتن با فلسفه به مثابه هنر زیستن»

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه کارگاه مجازی «تربیت خویشتن با فلسفه به مثابه هنر زیستن» توسط مدرسه تابستانه انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران برگزار می‌گردد. در این کارگاه ۴ ساعته تلقی از فلسفه به مثابه شیوه زندگی (Philosophy as a way of life) مورد بحث قرار گرفته و مبتنی بر آن چشم‌اندازی برای تربیت…

ادامه مطلب

مروری بر کتاب جهان هولوگرافیک نوشته مایکل تالبوت

مروری بر کتاب جهان هولوگرافیک نوشته مایکل تالبوت

زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه جهان هولوگرافیک نوشته مایکل تالبوت کتابی است که این ایده را بررسی می کند که واقعیت آن چیزی نیست که به نظر می رسد و ممکن است خود جهان یک هولوگرام باشد. تالبوت از طیف وسیعی از منابع علمی و فلسفی استفاده می‌کند تا استدلال کند که جهان نوعی فرافکنی…

ادامه مطلب

آرامش رواقی و شیوه هایی برای تمرین و پرورش آن

آرامش رواقی و شیوه هایی برای تمرین و پرورش آن

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه در جهان بحران زدۀ کنونی با گرایش روزافزونی به رواقی گری مواجه هستیم. بسیاری برای محافظت خود از آثار سوء جهان بیرون و دستیابی به آرامش که در جهان پراسترس امروز گوهری کمیاب است آموزه های رواقی را پناهگاهی امن می یابند. به همین دلیل در این نوشته به آرامش…

ادامه مطلب