• «منشأ شادی در درون است نه در بیرون، ازاین‌رو به آنچه داریم مربوط نمی‌شود، به آنچه هستیم مربوط است.» هنری وندایک

ورود

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Comments are closed.