• «من آنگاه که از جستجو خسته شدم، یافتن را فراگرفتم. و زمانیکه بادی مخالف وزیدن گرفت، با بادبان های خویش به پیش راندم.» نیچه

ورود

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Comments are closed.