• «غنای روح تنها ثروت حقیقی است، باقی ثروت‌ها، همه بیش‌تر موجب زیان‌اند تا سود.» لوسیان

تراکنش ناموفق

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Your transaction failed; please try again or contact site support.

Comments are closed.