• «کاغذ را گذاشته‌اند برای یادداشت کردنِ چیزهایی که فراموش می‌کنیم؛ مغز برای فکر کردن است.» آلبرت اینشتین

Confirmation

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Thank you for your purchase!

Comments are closed.