• «در اتاقی زندگی کنید که پنجره‌ای رو به گورستان داشته باشد، این منظره ذهن انسان را روشن می‌کند و اولویت‌های زندگی را در نظرش می‌آورد.» میشل دو مونتنی، فیلسوف فرانسوی قرن شانزدهم

Nothing Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.