• «امکانات پرورش فکر، نامحدود، و پیامدهای آن ابدی است. با وجود این کمتر کسی زحمت هدایت افکار به مسیرهای مناسب را به خود می‌دهد و همه چیز را به شانس و تصادف واگذار می‌کند.» برایس ماردن

Nothing Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.