• «اگر شغلی را که دوست داری پیدا کنی، حتی یک روز هم در زندگی‌ات کار نخواهی کرد.» کنفوسیوس، فیلسوف چینی

Nothing Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.