• «زنی که تنها با دست کار می‌کند کارگر است، زنی که با دست و سر کار می‌کند استادکار است و زنی که با دست و سر و قلب کار می‌کند هنرمند است.» فرانسیس آسیزی

دانلود کتاب

Showing all 12 results