• «هیچ‌کس در جوی حقیری که به مردابی می‌ریزد مرواریدی صید نخواهد کرد.» فروغ فرخزاد

اینشتین

Showing all 2 results