• «پس از چهل‌سالگی هر کس مسئول قیافه‌ی خودش است.» آبراهام لینکلن

ترکمن صحرا

نمایش یک نتیجه