• «هر انسانی دارای استعدادی بی‌همتاست. کاری هست و شیوه یکتایی که شما بهتر از هر کس دیگر در کل این سیاره به انجام آن قادر هستید.» دیپاک چوپرا

حکایت نبوغ

نمایش یک نتیجه