• «اگر از کاری که انجام می‌دهید لذت نبرید و با آن شاد نباشید در حال هدر دادن فرصت های خود برای رسیدن به موفقیت هستید.» فرد گراتزون

حکایت نبوغ

نمایش یک نتیجه