• «پول نقش بسیار مهمی در تمام عرصه‌های زندگی شما دارد. پول می‌تواند باعث راحتی و آسایش ما شود. هر چه بیشتر در آسایش باشیم خلاق تر خواهیم بود و هر چه خلاق تر باشیم، خدمات بیشتری ارائه می‌دهیم. هر چه بیشتر خدمت رسانی کنیم پول بیشتری به‌دست می‌آوریم.» باب پراکتور

خودشکوفایی

نمایش یک نتیجه