• «اگر با بیشترین قابلیت خود زندگی نکنید به خداوند خیانت کرده‌اید.» لویس لوینسون، مجسمه‌ساز آمریکایی

خودنبوغ شناسی

نمایش یک نتیجه