• «من ثروتمند و فقیر و همچنین خوشبخت و بدبخت بوده‌ام، اما به شما اطمینان می دهم که وقتی فقیر و بدبخت بوده‌ام، احساس بدبختی بیشتری داشتم تا وقتی که ثروتمند و بدبخت بودم.» رابرت کیوساکی، نویسنده «پدر پولدار پدر بی پول»

درس نبوغ

نمایش یک نتیجه