• «مردم به همان اندازه خوشبخت هستند که تصمیم گرفته‌اند خوشبخت باشند.» آبراهام لینکلن

طنز

نمایش یک نتیجه