• «آنچه کسی را که تشنه‌ی ستایش است، بر زمین می‌کوبد یا به عرش می‌برد، چه ناچیز است.» هوراس

طنز

نمایش یک نتیجه