• «ذهن یا خدمتکاری عالی است یا اربابی بی‌رحم.» ناشناس

نبوغ ذاتی

نمایش یک نتیجه