• «بعضی‌ها چیزها را همانطور که هستند می‌بینند و می‌پرسند: چرا؟ من چیزهایی را که هرگز نبوده‌اند تصور می‌کنم و می پرسم: چرا که نه؟» جرج برنارد شاو، نمایشنامه نویس

کار عاشقانه

نمایش یک نتیجه