• «از بعضی معایب اگر خوب بهره گیرند، از فضایل بیشتر خواهد درخشید.» فرانسوا لاروشفوکو

نامنویسی

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Comments are closed.