• «مرغی دورتر را می‌بیند که بلندتر پریده باشد.» ریچارد باخ

نامنویسی

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Comments are closed.