• «خواندن و نوشتن مفیدترین شکل‌های تمرکز و مراقبه‌اند که تا به حال کسی پیدا کرده است.» کورت وونه گات

فروشگاه

زمان تقریبی مطالعه: < 1 دقیقه

Comments are closed.