• «خدا گفت: / -بیایید کنار این لبه! / آن‌ها گفتند: / -ما می‌ترسیم / خدا گفت: / -بیایید کنار این لبه! / آن‌ها آمدند / خدا آن‌ها را هُل داد / و آن‌ها پرواز کردند.» گوئیلائوم آپولینار، شاعر فرانسوی

این سه معلم: ارسطو، فارابی، میرداماد

زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه شاید عجیب باشد که از میان هزاران دانشمند، فیلسوف و متفکر در طول تاریخ چرا فقط سه نفر به‌ عنوان «معلم» ملقب شده‌اند. ارسطو به‌عنوان معلم اول، فارابی به‌عنوان معلم ثانی و میرداماد به‌عنوان معلم ثالث شناخته می‌شود. چرا دو نفر از این سه نفر ایرانی هستند؟ ارسطوی یونانی و…

ادامه مطلب