• «حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج / فکر معقول بفرما گل بی‌خار کجاست» حافظ

چگونه مرگ مادرم زندگی مرا متحول کرد

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه در زندگی روزمره، بیشتر ما درگیر مسائل ریز و درشت آن هستیم و تا وقتی که همه چیز عادی و بر روال معمول است کمتر پیش می‌آید که آدم به کلیت زندگی‌اش و اهداف و اولویت‌های آن فکر کند.  اما گاهی ممکن است شوک‌هایی در زندگی پیش بیاید که ما…

ادامه مطلب