• «چون نیست حال دوران در هیچ حال ثابت / حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی» حافظ

ابوریحان بیرونی: بطلمیوس زمانه

ابوریحان بیرونی

زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه ابوریحان محمدبن احمد خوارزمی، از برجسته‌ترین دانشمندان سراسر اعصار بشری و از بزرگترین دانشمندان ایرانی دوره‌ی اسلامی، به‌سال ۳۶۲ق/۹۷۳م در «بیرون» شهرستان کاث (در شرق آمودریا) و در یک خانواده‌ی گمنام خوارزمی‌تبار زاده شد.[۱] تاریخ درگذشت بیرونی و مکان آن مورد اختلاف است اما بنابر صحیح‌ترین قول، سالمرگ وی را…

ادامه مطلب