• «خدا گفت: / -بیایید کنار این لبه! / آن‌ها گفتند: / -ما می‌ترسیم / خدا گفت: / -بیایید کنار این لبه! / آن‌ها آمدند / خدا آن‌ها را هُل داد / و آن‌ها پرواز کردند.» گوئیلائوم آپولینار، شاعر فرانسوی

چگونه ارباب ذهن خود باشیم نه بردۀ آن

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه ذهن ابزار فوق‌العاده قدرتمندی است، اما با این حال فقط یک ابزار است و اگر جایگاهی فراتر از ابزار به آن داده شود؛ می‌تواند بسیار مخرب و خطرناک باشد. همان طور که گفته شده «ذهن یا خدمتکاری است عالی و یا اربابی بی‌رحم.» بسیاری از مشکلات امروزی بشر از جمله…

ادامه مطلب