• «پول نقش بسیار مهمی در تمام عرصه‌های زندگی شما دارد. پول می‌تواند باعث راحتی و آسایش ما شود. هر چه بیشتر در آسایش باشیم خلاق تر خواهیم بود و هر چه خلاق تر باشیم، خدمات بیشتری ارائه می‌دهیم. هر چه بیشتر خدمت رسانی کنیم پول بیشتری به‌دست می‌آوریم.» باب پراکتور

هنرمندانه زیستن با هفت اصل ساده

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه جدیداً به جای کلمه‌ی «موفقیت»، ترجیح می‌دهم از عبارت «هنر زیستن» استفاده می‌کنم. اینکه با استفاده از تکنیک‌ها و ترفندهایی در آینده‌ای نامعلوم به چیزهایی برسم که در آن آینده‌ی نامعلوم به من احساس شادی و خوشبختی بدهد، برای من کافی نیست. من نیاز دارم که هم اکنون زندگی‌ام را…

ادامه مطلب