• «کسی که درونی غنی دارد، بیش‌تر لذت‌هایی را که عموم مردم در پی آن‌اند، نه‌تنها زائد، بلکه مزاحم و آزاردهنده می‌یابد.» آرتور شوپنهاور

سایه شخصیت ؛ آنچه نمی‌خواهیم باشیم

زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه بیشتر ما با این باور بزرگ شده‌ایم که آدم‌ها برخی ویژگی‌های خوب و برخی ویژگی‌های بد دارند و برای اینکه دیگران ما را قبول داشته باشند باید خودمان را از شر صفات بد رها ساخته یا آن‌ها را پنهان کنیم. و بدین ترتیب ما بخشی از وجود خود را نادیده…

ادامه مطلب