• «مسئولیت مسائل مالی خود را به عهده بگیرید وگرنه باید تا آخر عمر به دستور گرفتن از دیگران عادت کنید. انتخاب با شماست: یا ارباب پول شوید یا بنده آن.» رابرت کیوساکی، نویسنده «پدر پولدار پدر بی پول»

هنرمندانه زیستن با هفت اصل ساده

زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه خیلی وقت است که به جای کلمه‌ی «موفقیت»، ترجیح می‌دهم از عبارت «هنر زیستن» استفاده کنم. اینکه با استفاده از تکنیک‌ها و ترفندهایی در آینده‌ای نامعلوم به چیزهایی برسم که در آن آینده‌ی محتمل به من احساس شادی و خوشبختی بدهد، برای من کافی نیست. من نیاز دارم که هم…

ادامه مطلب