• «شگفتا،آنان که از ترس سفر، کمال یافتن را خوار می‌شمارند، به هیج جا نمی رسند. اما آنانی که دشواری سفر را به امید کمال یافتن نادیده می‌انگارند، در دمی به همه جا می‌‌رسند.» ریچارد باخ

نوآوری باز؛ از امپراتوری هخامنشی تا امپراتوری آی.بی.ام

زمان تقریبی مطالعه: ۱۲ دقیقه آگاهی از این موضوع که ایده‌ای که از دل تحولات صنعتی و اقتصادی در آغاز هزاره سوم به ظهور رسیده، چندین قرن پیش از آغاز هزاره اول توسط ایرانیان به کار می‌رفته، هیجان‌انگیز و مایه مباهات است. اما صرف ماندن در گذشته‌ای طلایی، گرهی از مشکلات امروز ما نمی‌گشاید. بااین‌حال…

ادامه مطلب