ماه و ماهیا و معنای زندگی

زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه ایفا کردن نقش یک والد (پدر یا مادر) وظیفه‌ای دشوار و سنگین است. این دشواری معمولاً به مراقبت و تأمین وسایل و امکانات رفاهی بچه‌ها نسبت داده می‌شود اما در واقع دشوارترین بخش، مربوط به آن چیزی است که روح، احساس و شخصیت آن‌ها را شکل می‌دهد، یا همان چیزی که تربیت می‌نامیم. یادم نمی‌آید که جایی برای تربیت فرزندان آموزشی دیده باشم. برای همه مردان و زنان، پدر و مادر شدن امری طبیعی است اما هیچ کس به‌طور ذاتی دارای دانش و مهارت تربیت کردن نیست. وقتی که خودت هنوز سؤال‌های بی‌پاسخ بیشماری داری و در راه انسان شدن…

ادامه مطلب

مادر و کودک در سه نما

زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه ۱ ۲ ۳ تهران، اتوبوس شهری، ۱۳۸۹/۹/۱۶ مادر و کودک، شاید هم مادر بزرگ و کودک و یا … هر دو بسیار خسته و کم خواب به نظر می‌رسند. در کل مسیر طولانی آزادی تا تهران پارس هر دو خواب بودند. و آن بقچه. حامل چیست؟ از کجا می‌آیند؟ به کجا می‌روند؟ و در عکس سوم، دمپایی افتاده، مسافران رفته و سر کودک که در نور غرق و محو شده است… و مادر خسته و بی خواب، همچنان در خواب… مادر و کودک، کودک و مادر… و پدر….؟ به یاد «غزلی در نتوانستن» احمد شاملو می‌افتم: از دست‌های گرمِ تو…

ادامه مطلب